LUKK

Om oss

CreoPark skaper verdier gjennom kreative løsninger.

Om selskapet

CreoPark ble startet i 2013 og er en komplett leverandør av digitale kreative løsninger. Vi tilbyr et stort utvalg tjenester og har en positiv allsidig stab med varierte og utfyllende ferdigheter. Selskapet er lokalisert i Åsane – Bergen, og leverer til kunder i hele landet.

Mål

Vi skal med jordnær entusiasme skape positive verdier for våre kunder og ansatte.

Fordeler

Hos oss i CreoPark får du direkte kontakt med nøkkelpersoner, topp moderne løsninger i et dynamisk utviklingsmiljø og et rikt utvalg av tjenester. Våre kvalitetsbevisste ansatte har fokus på helhetlig sammensatte løsninger, og er tilpasningsdyktige til dine behov. Vi tar gode teknologivalg for deg.

Samarbeidspartnere

Gode samarbeidspartnere er uvurderlige i alle bransjer, og for oss i CreoPark betyr det å knytte tette bånd til bedrifter som kan hjelpe oss å hjelpe dere best mulig. Det gir oss mulighet til å ta på oss oppdrag av alle størrelser, og vi kan skalere opp både ekspertise og bemanning ved behov.

Metode

Vi tror på at en analyse av ditt firma og deres ønsker er nøkkelen til å finne den mest effektive løsningen for dere. Vi starter med et forprosjekt, der vi kartlegger målgruppe, mål for nettside og presenterer ulike alternativer å løse dette på.

I planleggingsfasen som typisk følger, blir vi enige om delmål og lager en skisse (wireframe) over hvordan prosjektet kan se ut. I neste fase går vi inn på design av løsningen, og gjør endringer utfra ønsket funksjonalitet og deres ønsker.

Selve utviklingen følger, der struktur og nødvendige integrasjoner med andre systemer faller på plass. Når selve løsningen er ferdig (eller nærmer seg ferdig), skal den kvalitetssikres, med både testing og softlaunch slik at den er robust og funksjonell.

Og etter lansering, enten det er av en nettside, annonse eller video/audio, vil vi hente inn tilbakemeldinger og foreta en grundig evaluering av jobben som er gjort og produktet vi har skapt.

For å kunne hjelpe dere på best mulig måte, ønsker vi derfor å bruke tid med deg og bli kjent med ditt firma og deres idéer.

Sammen skaper vi varige verdier.

Teknologi/Tjenester

Ingen prosjekter er like, og det krever at vi kan skreddersy løsninger som passer deres behov og budsjett. Vi benytter ulike CMS for ulike behov; DynamicWeb, Webpop, Joomla, Web-2-3, WordPress og Silverstripe gir alle ulike muligheter og har alle sine fordeler og ulemper.

For e-handel og nettbutikker, benytter vi DynamicWeb, Web-2-3 og Shopify. I tillegg har vi ulike løsninger for hvordan og hvor siden skal driftes, hvordan den skal sikres og tas backup av, og hvilke tilganger som skal gis til hvem.

For at dere alltid skal få den beste løsningen, holder vi oss i forkant av utviklingen og er raske til å snu oss når det dukker opp ny teknologi og tjenester. Våre entusiastiske ansatte holdes alltid oppdatert på nye versjoner og muligheter.

Hvorfor velge oss?

CreoPark er en komplett leverandør av kreative løsninger. Når du velger å bruke oss som din leverandør får du løsninger av høy kvalitet, levert med entusiasme og positivitet. Vi vet at enhver bedrift er satt sammen av mennesker, og for å kunne få et best mulig forhold til dere som kunde, er det viktig at dere føler at dere kan snakke med oss og at vi forstår hverandre.

Vi ønsker langsiktig samarbeid og avtaler som gjør alle parter fornøyd, og tror på at et smil, en kopp kaffe og en god prat, er vel så viktig som teknologi og koding. Hvorfor velge bare en av delene, når du kan få alt hos CreoPark?