LUKK

Digital og grafisk design

Originale løsninger med markedsledende teknologi.

Wikipedias definisjon av grafisk design er “kunsten å arrangere bilder og tekst for å kommunisere et budskap, og skape forståelse for budskapet.”.
Målet for grafisk design er altså ikke mest mulig farger og elementer sauset sammen til noe spektakulært rot, men kommunikasjon av et budskap på den mest effektive måten.

Med dagens digitale verktøy er det enklere enn noensinne å teste ut og endre skrifttyper, grafikk, bilder, og sammensetningen av disse. Dette stiller også høyere krav til oss som leverandør av digital og grafisk design. Våre ansatte har lang erfaring med ulike markedsledende arbeidsverktøy, og velger alltid den løsningen som passer best ut fra de forutsetninger vi blir enige om med dere. For oss er det selvsagt viktig å være oppdatert på de hjelpemidlene som finnes, men det er enda viktigere å ha en god kommunikasjon med dere som kunder for å skape de beste løsningene for dere. For å kunne kommunisere deres budskap til deres kunder, må vi først forstå hvor dere kommer fra, og hvilke verdier dere ønsker å formidle og dele.

Deretter bruker vi vår erfaring og kunnskap til å finne riktige løsninger for typografi og layout, gode og forståelige tekster, fortellende illustrasjoner og bilder, og sette det sammen til det riktige markedsføringsproduktet for dere. Det kan være et banner til bruk på LinkedIn eller Facebook, et nytt cover til en CD eller DVD/Blu-ray, en komplett nettside, eller annonser til trykk eller nett.

Dere har et ønske eller mål, og vi hjelper dere å finne veien dit.

Relaterte prosjekter